CAP

El CAP o certificat d’aptitud professional és un curs destinat a millorar, ampliar, actualitzar i reciclar els coneixements dels professionals dels transports de carretera, tant de mercaderies com de viatgers.

És un requisit obligatori per exercir la professió de transportista en territori nacional i Europeu, ja que s’ha de posseir per poder exercir un lloc de treball en l’especialitat.

La normativa està vigent a partir de l’11 de setembre de 2008 al relatiu al transport de viatgers, i a partir de l’11 de setembre de 2009 al relatiu al transport de mercaderies.

Alguns professionals estan exempts de complir amb aquesta normativa:

Els conductors dels Exèrcits, Protecció Civil, Bombers i cossos de Seguretat o d’altres organismes, treballadors de vehicles de reparació de carreteres, vehicles destinats a operacions de salvament, conductors de vehicles de practiques per a l’obtenció del permís de conduir o del CAP, els vehicles per realitzar transport privat tant de viatgers com de mercaderies o els que transportin materials per a l’ús del conductor, en l’exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l’activitat principal del conductor.

Existeixen diversos tipus de certificats:

 • CAP formació inicial accelerada:
  La seva durada és de 140h (amb 10 hores de classes pràctiques), i va dirigit als interessats que vulguin iniciar-se en la professió de conductors professionals del Transport de Viatgers o de Mercaderies. Quan acabi el curs, s’ha de fer un examen que constarà de 100 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives a triar una.
 • CAP formació inicial ordinària:
  La seva durada és de 280h (amb 20 hores de classes pràctiques), i va dirigit als interessats, amb edats que comprenguin entre els 18 i 21 anys, que vulguin iniciar-se en la professió de conductors professionals del Transport de Viatgers o de Mercaderies. Quan acabi el curs, s’ha de fer un examen que constarà de 100 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives a triar una.
 • CAP formació contínua:
  La seva durada és de 35h, i va dirigit als professionals amb permís de conducció obtingut amb anterioritat a l’entrada en vigor de la norma CAP. Aquesta modalitat no conté classes pràctiques ni exàmens.
 • CAP ampliació:
  La seva durada és de 35h (amb 2 hores i mitja de classes pràctiques), i va dirigit als professionals amb el permís de conducció obtingut amb anterioritat a l’entrada en vigor de la norma CAP. Quan acabi el curs, s’ha de fer un examen que constarà de 50 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives a triar una.

El CAP ha de renovar-se, cada 5 anys, amb un curs de formació contínua.

 

més informacio del curs