Mercaderies Perilloses

 

És un curs reservat a aquells conductors que vulguin realitzar transports amb mercaderies perilloses.

Hi ha diversos tipus de curs:

Bàsic: Permet portar qualsevol matèria perillosa, excepte matèries explosives o radioactives, en vehicles no cisterna.
Cisternes: Permet portar camions cisterna.
Explosius: Permet portar mercaderies o productes explosius.
Radioactius: Permet portar mercaderies o productes radioactius

S’ha de renovar abans dels 5 anys.

Es fa els dissabtes al matí i és un curs d’assistència obligatòria.

La durada d’aquest dependrà del curs que es realitza. És a dir:

Per Obtenció:

Obtenció Bàsic: 18h. mínim
Obtenció Cisterna: 9h. mínim
Obtenció Explosiu: 9h. mínim

Per Renovació:
Renovació Bàsic: 9h. mínim
Renovació Cisterna: 4½ h. mínim
Renovació Explosiu: 4½ h. mínim

 

més informació del curs