A1

Permís A1

El permís A1 autoritza a conduir:

  • Motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cm³, una potencia màxima de 11 kw y una relació potencia/pes igual o inferior a 0.1kw/kg.
  • Tricicles, els quals no superin els 15 kw de potencia.
  • Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

L’edat mínima per obtenir aquest permís es de 16 anys.

L’obtenció del permís A1 implica  la concessió del permís AM.

Proves a realitzar:

  • Examen teòric (test 30 preguntes amb 3 errors permesos)*
  • Examen específic (test 20 preguntes amb 2 errors permesos)
  • Examen de destresa( circuit tancat)
  • Examen de circulació (circuit obert)

*En cas de ser titular del permís B, no haurà de realitzar l’examen teòric.

 

vull apuntar-me