A2

 Permís A2

El permís A2 autoritza a conduir:

  • Motocicletes amb una potència màxima de 35 kw y una relació potencia/pes igual o inferior a 0.2kw/kg.

L’edat mínima per obtenir aquest permís es de 18 anys.

L’obtenció del permís A2 implica la concessió dels permisos AM i A1.

Proves a realitzar:

  • Examen teòric (test 30 preguntes amb 3 errors permesos)*
  • Examen específic (test 20 preguntes amb 2 errors permesos)*
  • Examen de destresa(circuit tancat)
  • Examen circulació (circuit obert)

*En  cas de ser titular del permís B ,no haurà de realitzar l’examen teòric.

** En cas de ser titular del permís A1, no haurà de realitzar ni l’examen teòric, ni l’examen específic.

 

vull apuntar-me