B

coche

Permís B

El permís B autoritza a conduir:

 • Automòbils (incloent tricicles y quadricicles) sempre i quan la seva MMA sigui igual o inferior a 3500kg , i el nombre de places no excedeixi de 9, inclòs el conductor.
 • Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
 • Vehicles especials agrícoles autopropulsats o els seus conjunts sense cap restricció.
 • Vehicles especials no agrícoles o els seus conjunts sempre i quan la velocitat no excedeixi de 40Km/h i la seva MMA no superi els 3.500kg.
 • Conjunts de vehicles, compost per un vehicle tractor sempre que la seva MMA no superi els 3.500Kg, i un remolc o semiremolc lleuger, es a dir, que la seva MMA no superi els 750kg
 • Als 3 anys d’obtenir aquest permís, es podrà conduir una motocicleta de 125 cm³

 

L’edat mínima per la obtenció d’aquest permís es de 18 anys, però fins els 21 anys no podrà conduir tricicles y quadricicles amb una potencia superior al 15 kw.

Proves a realitzar:

 • Examen teòric (test 30 preguntes amb 3 errors permesos)*
 • Examen de circulació.

 

*En el cas de ser titular del permís A1 ó A2 no haurà de realitzar l’examen teòric.

 

L’obtenció del permís B implica  la concessió del permís AM.

 

vull apuntar-me

 

 

Breu explicació sobre els remolcs

 • Si el vehicle pesa 3500 kg i el remolc pesa 750 Kg = Permís B
 • Si el vehicle pesa fins a 3500 kg, el remolc pesa +750 Kg i entre els dos no pesen més de 4250 Kg = Permís B96
 • Si el vehicle pesa fins a 3500 kg, el remolc pesa +750 Kg i entre els dos pesen entre 4250 – 7000 Kg = Permís B+E
 • Quan el conjunt dels dos pesa més de 7000 Kg = Permís C+E