B+E

Permís B + E

 

El permís B+E autoritza a conduir:

  • Conjunt de vehicles, compost per un vehicle tractor sempre que la seva MMA no superi els 3.500Kg, i un remolc o semiremolc pesat, és a dir, que la seva MMA sigui superior a 750 Kg, sempre i quan el conjunt de vehicles tingui una massa màxima autoritzada de fins a 7.000 kg.

 

L’edat mínima per obtenir aquest permís es de 18 anys.

Per obtenir aquest permís, primer s’ha de ser posseïdor del permis B.

Proves a realitzar:

  • Examen específic (test 20 preguntes amb 2 errors permesos)
  • Examen de destresa ( circuit tancat)
  • Examen circulació (circuit obert)

 

vull apuntar-me

 

Breu explicació sobre els remolcs

  • Si el vehicle pesa 3500 kg i el remolc pesa 750 Kg = Permís B
  • Si el vehicle pesa fins a 3500 kg, el remolc pesa +750 Kg i entre els dos no pesen més de 4250 Kg = Permís B96
  • Si el vehicle pesa fins a 3500 kg, el remolc pesa +750 Kg i entre els dos pesen entre 4250 – 7000 Kg = Permís B+E
  • Quan el conjunt dels dos pesa més de 7000 Kg = Permís C+E