D1

Permís  D1

El permís D1 autoritza a conduir:

 • Automòbils destinats al transport de persones amb més de 9 seients i que no excedeixi de 17 passatgers, inclòs el conductor.
 • Pot portar enganxat un remolc lleuger (fins a 750 Kg).
 • Per a fer llargs recorreguts s’ha de tenir una experiència d’un any en:
  • Transport de mercaderies de més de 3500 Kg de MMA.
  • Transport de viatgers en autobús de curt recorregut.
  • Certificat d’aptitud professional (CAP)

 

L’edat mínima per obtenir aquest permís es de 21 anys.

Per poder obtenir aquest permís s’ha de ser posseïdor del permís B.

 

Proves a realitzar:

 • Examen específic ( test 20 preguntes amb 2 errors permesos)
 • Examen de destresa ( circuit tancat)
 • Examen de circulació ( circuit obert)

 

L’obtenció del permís D1 no implica la concessió dels permisos AM, A1, A2, A, C1, C y D