D1+E

Permís D1+E

El permís D1+E autoritza a conduir:

  • Conjunt de vehicles acoblats compost per:
    • Vehicle automòbil autoritzat a conduir amb el permís D1
    • Remolc pesat ( més de 750 Kg.)

 

L’edat mínima per obtenir aquest permís és de 24 anys.

Per obtenir aquest permís, primer s’ha de ser posseïdor del permís B.

 

Proves a realitzar:

  • Examen específic ( test 20 preguntes amb 2 errors permesos)
  • Examen de destresa (circuit tancat)
  • Examen circulació (circuit obert)

 

L’obtenció del permís D1+E no implica la concessió del permís AM, A1, A2, A, C1 i C