D+E

 

 

 

 

 

Permís D+E

El permís D+E autoritza a conduir:

  • Conjunt de vehicles acoblats compost per:
    • Vehicle automòbil autoritzat a conduir per el permís D
    • Remolc pesat ( més de 750 Kg.)

L’edat mínima per obtenir aquest permís es de 24 anys.

La obtenció del permís D+E implica la concessió del permís D1+E 

Per obtenir aquest permís, primer s’ha de ser posseïdor del permís D.

Proves a realitzar:

  • Examen específic ( test 20 preguntes amb 2 errors permesos)
  • Examen de destresa (circuit tancat)
  • Examen circulació (circuit obert)

L’obtenció del permís D+E no implica la concessió dels permisos AM, A1, A2, A, C1 i C